Utbilda dig med SFG

Vi finns där hela vägen!


Skärmflygklubben Göteborg erbjuder ett unikt utbildningssystem där du kommer rakt in i en varm gemenskap med stöd av både instruktörer och klubbpiloter hela vägen till självständig pilot.


Hos oss får du en gedigen utbildning över tid med stöd av en klubb som erbjuder allt från temakvällar till resor utomlands, allt för att göra dig till en bättre och säkrare pilot.


Konceptbeskrvning SFG Skärmflygskola

Arendal, Göteborg

Upplägg och metodik

En bärande del i SFG:s utbildningskoncept är att eleven alltid ska känna att man är en del i ett sammanhang, det får aldrig bli så att man inte vet vad som händer eller att man inte vet vart man ska vända sig med eventuella frågor och funderingar. Som en del i att uppnå detta mål har den löpande utbildningen delats in i naturliga fokusgrupper, med utpekat huvudansvar och kontaktvägar i varje grupp. Var och en av grupperna har också en egen Telegram-sida för enkelt informationsutbyte.

SFG Nivå 1

Målgrupp: Nya elever under utbildning

Email: utbildning@kindofhigh.se

Ansvarig moderator/aktivator: Finn Madsen

SFG Nivå 2-3

Målgrupp: Piloter under vidareutbildning till P1, P2 och P2+

Email: utbildning@kindofhigh.se

Ansvarig moderator/aktivator: Magnus Bergquist

SFG Hang

Målgrupp: Elever, P1 och P2 som vill ha hangutbildning eller coachning på våra västkusthang

Email: utbildning@kindofhigh.se

Ansvarig moderator/aktivator: Sejad Oruc

SFG Teori

Målgrupp: Samtliga nivåer, löpande teoriutbildning

Email: utbildning@kindofhigh.se

Ansvarig moderator/aktivator: Per Söderberg

Pedagogik

Hela den löpande utbildningen i SFG Skärmflygskola baseras på ett gemensamt pedagogiskt innehåll och arbetssätt vilket definierats och vid behov löpande justeras och uppdateras av satsningens pedagogiksansvariga, Lotta Vikingsson och Magnus Bucht.

Vår historia


Skärmflygklubben Göteborg - SFG, är den största skärmflygklubben i Sverige med sina närmare 200 medlemmar. SFG satsar mycket för att alla piloter ska trivas i klubben, från nybörjare till de mest erfarna piloterna. Särskilt mycket kraft läggs på nybörjare i syfte att de ska utvecklas och bli bättre och säkrare piloter.


I vår klubb har alla medlemmar möjlighet att bygga upp ett stort kontaktnät av piloter och tillsammans med sina klubbkompisar uppleva tjusningnen med att kunna sväva fritt bland molnen. 


Klubben ordnar flera större resor varje år, där syftet självklart är att flyga så mycket som möjligt. På de flesta av resorna är en insrtuktör med vilket ger en extra trygghet och samtidigt möjlighet att vidareutbilda sig inom sporten.  Förutom resorna ordnar vi varje år många aktiviteter där målet är att göra oss till säkrare och bättre piloter.


Vi har även en sektion för de som vill flyga med motor, så kallad Paramotor. Det är en ständigt växande skara av entusiaster i klubben. Med motor på ryggen och skärmen kopplad till den så kan du flyga i flera timmar. Klubben ordnar träffar där paramotor-entusiasterna träffas för att flyga, meka och umgås. 

Copyright © All Rights Reserved